Infovoorschieten

//Infovoorschieten
Infovoorschieten 2017-11-12T20:37:35+00:00

Informatie over voorschieten

De Federatie Karabijn- en Pistoolschutters der provincie Antwerpen
de FKPA, is de meest actieve federatie van schietverenigingen in België.
Jaarlijks organiseren zij honderden wedstrijden in alle Olympische
en andere disciplines voor de aangesloten leden.
Vanwege het grote aantal wedstrijden kunnen er vooral in de weekenden
twee of meer wedstrijden op hetzelfde ogenblik plaatsvinden.
Een wedstrijdschutter kan ook verhinderd zijn om deel te nemen
aan bijvoorbeeld een clubwedstrijd door verplichtingen elders,
zoals zijn werk, vakantie of verjaardagen enz.

Door al deze omstandigheden zou de wedstrijdschutter een wedstrijd missen.
Maar om te voorkomen dat hij of zij een wedstrijd mist,
kan hij (of zij) de organiserende schietvereniging verzoeken
de wedstrijd voor te schieten.
Bij 400 en 600 punten-wedstrijden dient de wedstrijdschutter
contact op te nemen met één van de contactpersonen
van de organiserende schietvereniging en een afspraak te maken
over de plaats en tijdstip waarop de wedstrijd voorgeschoten kan worden.
De wedstrijd kan uitsluitend worden voorgeschoten
in de organiserende schietvereniging.

Bij onderlinge clubwedstrijden van 200 punten dient de wedstrijdschutter
van de ontvangende schietvereniging contact op te nemen
met de bezoekende schietvereniging om de wedstrijd aldaar voor te schieten.
De wedstrijdschutter van de bezoekende schietvereniging
dient contact op te nemen met de ontvangende schietvereniging
om de wedstrijd bij hen voor te schieten

Op de website van www.fkpa.be treft u een lijst aan met contactpersonen
van de deelnemende FKPA-schietverenigingen.
Elke schietvereniging op de lijst heeft twee contactpersonen
met telefoonnummer en email-adres.
Met deze contactpersonen kunt u een afspraak maken over de plaats
en het tijdstip waarop de wedstrijd kan worden voorgeschoten.

Vaak gestelde vragen over voorschieten

Vraag: Is voorschieten een gunst of een recht?
Antwoord: Voorschieten is geen gunst maar uw recht.
De organiserende schietvereniging moet u de mogelijkheid bieden
om voor te schieten. Echter, zij mogen de voorwaarden bepalen
waar en wanneer u kunt voorschieten.
De wedstrijdschutter moet zich aan deze voorwaarden houden.

Vraag: Moet ik een reden opgeven waarom ik niet kan deelnemen
aan de geplande wedstrijd?
Antwoord: Neen, de reden is uw zaak.
Maar de wedstrijdschutter wordt dringend verzocht
om het voorschieten zoveel mogelijk te beperken
en geen misbruik te maken van de mogelijkheid tot voorschieten.

Vraag: Mag ik bij een interclub uitwedstrijd de wedstrijd
in mijn eigen schietvereniging voorschieten?
Antwoord: In principe niet.
Maar in uitzonderlijke situaties kunt u contact opnemen met
de organiserende schietvereniging en hen om een oplossing verzoeken.
Zij hebben geen verplichting om daaraan mee te werken.
Indien de wedstrijdschutter de wedstrijd zonder toestemming
van een contactpersoon van de organiserende schietvereniging
heeft voorgeschoten, kan de thuisclub de score van de schutter weigeren.

Opmerkingen

Bedenk dat een schietvereniging u geen wedstrijd-condities kan aanbieden
als u moet voorschieten op een trainingsavond.

Naschieten is niet toegestaan. Na afloop van een wedstrijd
is het niet meer mogelijk om de wedstrijd alsnog te schieten.

Wedstrijden voor Nationale of Landelijke kampioenschappen
kunnen niet worden voorgeschoten, doch uitsluitend worden
geschoten op de vooraf bepaalde tijden en condities.